Jac-Louis & Gijsbertha van Rooyen-Schouten zijn onze veldwerkers. Sinds oktober 2016 wonen zij permanent in Gobabis. U kunt de ontstaansgeschiedenis van hun werk lezen onder ‘Organisatie’.

Hun werkzaamheden
De belangrijkste werkzaamheden bestaan uit:
  • Uitvoering geven aan het sponsorprogramma.

  • Bezoeken van kinderen in de sloppenwijk Epako en het ziekenhuis; en ondersteuning bieden in schrijnende thuissituaties.

  • Werken met een groep straatkinderen die voorbereid worden op het regulier onderwijs.

  • Het coachen en begeleiden van leerkrachten van de school.

  • Ondersteuning geven aan de stichting Light for the Children Namibië.

  • Ontwikkelen van plannen om meer (wees)kinderen te kunnen helpen en op te vangen (Project Lighthouse).

Sinds Jac-Louis en Gijsbertha in Gobabis wonen, kunnen zij meer hulp bieden aan de sponsorkinderen. Er is meer contact met de kinderen en hun familie. De kans dat kinderen tussentijds afhaken en weer kiezen voor het straatleven is hierdoor kleiner.

Ondersteuning
Jac-Louis en Gijsbertha zijn voor hun levensonderhoud afhankelijk van giften. Ze ontvangen een kleine vergoeding voor het werk dat zij doen voor de sponsorkinderen van Light for the Children NL. Om te zorgen voor voldoende ondersteuning is er een fondsenwervingscommissie. Het doel is om zoveel mogelijk mensen te motiveren om met een vast bedrag per maand hen te ondersteunen in het levensonderhoud. Doet u mee?

U kunt dit zelf regelen via uw internetbankieren. U kunt uw bijdrage overmaken op rekening: NL68 RABO 0109 1769 87 o.v.v. ondersteuning veldwerkers. Kiest u voor een periodieke overboeking dan wordt het bedrag elke maand automatisch overgemaakt. Regelt u het vandaag nog?!

Mogen we u tenslotte nog vragen om voor Gijsbertha & Jac-Louis en hun pleegzoon Adam te blijven bidden?
Ze doen hun werk in afhankelijkheid van de Heere, maar het is soms best moeilijk.

Mede namens Jac-Louis & Gijsbertha en de kinderen in Gobabis onze hartelijke dank!