Stichting Light for the Children NL (LftcNL) is een christelijke non-profit organisatie die de Namibische organisatie Light for the Children Foundation ondersteunt. (LftCF: - gestart in 1999, uitgaande van de Uniting Reformed Church en sinds 2006 ook lid van Alliance for Orphans; voor info: Light for the Children W.O. 427.

LftcNL is opgericht in oktober 2013 en heeft als doel zoveel mogelijk kinderen en jongeren te helpen in hun armoedige bestaan, zodat er voor hen een beter en hoopvoller toekomst perspectief ontstaat.

Via Gijsbertha Schouten (toen nog ongetrouwd) is in 2013 en 2014 praktische hulp verleend aan individuele kinderen uit de krottenwijk van Gobabis. Ze deed dit werk vanuit haar positie als vrijwilliger op een pre-school van LftCF, een school in de krottenwijk. Zo leverde zij een bijdrage aan het werk van de bovengenoemde Namibische organisatie.
Als gevolg van haar huwelijk met Jac-Louis van Rooyen in augustus 2014 en de daarmee samenhangende verhuizing naar Okahandja kon dit vrijwilligerswerk dat door LftcNL werd gesponsord niet meer in deze vorm worden voortgezet. Gijsbertha had inmiddels al wel sponsoren in Nederland gevonden die kinderen uit de wijk Epako (de officiële naam van de krottenwijk in Gobabis, in het vervolg ook zo aangeduid) wilden sponsoren. Wij hebben als bestuur na het bekend worden van bovengenoemde verandering besloten dit prille begin van een adoptieprogramma voort te zetten en uit te gaan breiden. Er is een adoptieplan opgesteld en vanaf de zomer van 2014 is gekoerst op specifieke materiële en mentale ondersteuning van de kinderen en op de benodigde financiële middelen daarvoor. Jac-Louis en Gijsbertha bezochten 2 à 3 keer per jaar de sponsorkinderen. (afstand 280 km.) Zij voorzagen de kinderen van kleding (waaronder schooluniformen), schoeisel en schoolspullen, ze bemoedigen hen en verzamelden de rapporten van de kinderen. Het aantal sponsorkinderen nam toe. Inmiddels zijn het veertig kinderen.

In oktober 2016 hebben Jac-Louis en Gijsbertha zich in Gobabis gevestigd. Zij zijn hier op eigen initiatief en verantwoordelijkheid en worden voor hun werkzaamheden niet betaald.
Jac-Louis ondersteunt ds. G. H. Olwage, de predikant die het project Light for the Children coördineert. Zij zijn o.a. veel te vinden in Epako, in de pre-school en in het plaatselijke ziekenhuis (het staatshospitaal waar de mensen in Epako op aangewezen zijn).

Door hun voortdurende aanwezigheid in Gobabis hebben ze ook veel meer contact met de sponsorkinderen. Dit is voor ons een groot voordeel. Het aantal kinderen dat na een zomervakantie niet meer kwam opdagen, kan nu hopelijk gaan dalen tot nul! Gijsbertha zorgt ervoor dat de kinderen naar school blijven komen!