Het bestuur bestaat momenteel uit vijf personen. Zij stellen zich kort aan u voor.

Pasfoto papa

Voorzitter dhr. G. (Gijsbert) Schouten (1960)

Gijsbertha van Rooyen-Schouten, mijn dochter, was de inspirator voor dit alles. Zij zorgde ervoor dat er contact ontstond tussen Gobabis en haar ouderlijk huis. Zij zorgde ervoor dat er thuis meer dan warme belangstelling groeide tot de behoeftige mensen daar, maar vooral tot de kinderen in de sloppenwijk van het verre dorp Gobabis. En zo is er uiteindelijk een stichting gekomen die zich inzet voor deze kinderen door middel van een financieel adoptieprogramma. Als vader is het dan toch vanzelfsprekend dat je deelneemt aan het werk dat hieruit voortvloeit?

Secretaresse mevr. M. (Maartje) Burger (1994)

Ik ben Maartje Burger, geboren en getogen in Veenendaal. In het dagelijks leven werkzaam als begeleider voor mensen met een verstandelijke beperking.
Ik ken Gijsbertha en Jac-Louis al geruime tijd en daardoor ben ik betrokken geraakt bij het mooie werk wat zij verrichten in Namibië, Gobabis. Vanuit Nederland hoop ik ook iets bij te dragen aan de Stichting die het werk in Namibie ondersteunt. Het brengen van Licht en Liefde in deze donkere wereld is toch het beste doel om je voor in te zetten?!

IMG_7488.JPG

Penningmeester dhr. M. (Machiel) Kamerbeek (1977)

Ik ben Machiel Kamerbeek, getrouwd met Wilma en vader van vier kinderen. In ons gezin vangen we twee kinderen op uit de Jeugdzorg. Voordat Gijsbertha naar Afrika vertrok paste zij regelmatig op bij ons.
We zijn haar blijven volgen en hebben gezien dat Jac-Louis en zij met passie het werk doen voor de kinderen in Gobabis. God wil door hen Zijn liefde en genade uitdelen aan deze kinderen. Graag wil ik mijn bestuurlijke ervaring inzetten om hen hierbij te ondersteunen.

Phillipine

Algemeen lid
 mevr. P. (Philippine) van Kleeff (1971)

Samen met mijn man ben ik gezinshuisouder in De Glind. Dat betekent dat er naast onze eigen kinderen nog 4 (en soms 5) kinderen vanuit Jeugdzorg bij ons wonen. Gijsbertha is een tijd onze oppas geweest. We hebben contact gehouden toen ze de eerste keer naar Namibië ging en het contact is gebleven. Inmiddels hebben 2 van onze 3 zonen ook een tijdje in Namibië doorgebracht. In de zomer van 2016 hebben Gijsbertha en Jac-Louis in De Glind als logeeropvang gewerkt en toen hebben we ook Jac-Louis wat beter leren kennen. Wij vinden dat ze prachtig werk doen. Kinderen/jongeren op weg helpen naar een betere toekomst is iets waar zij en wij voor willen gaan in ons werk en leven.

pasfoto karlijn

Algemeen lid
 mevr. K. (Karlijn) Dijkstra (1991)

Mijn naam is Karlijn Dijkstra. In het jaar 2016 ben ik lid geworden van het bestuur van de stichting ‘Light for the Children’. Samen met mijn man Wolter Dijkstra woon ik in Zwolle. Doordeweeks ben ik een leerkracht in het basisonderwijs te Dronten.
Mijn passie is het uitdelen van Gods liefde aan kinderen die dit zo hard nodig hebben. In de zomer van 2016 ben ik samen met mijn man Wolter Dijkstra naar Namibië geweest.
Wij zijn in deze reis twee weken lang betrokken geweest bij het project Queen Sofia.Deze reis heeft een onvergetelijke indruk op ons gemaakt.
Door mij aan te sluiten bij de stichting Light for the children NL hoop ik vanuit Nederland nog wat te kunnen betekenen voor de mensen bij het project Queen Sophia.