Nieuwsbrief mei 2019

Het eerste nieuwe speeltoestel

Hierbij ontvangt u weer een nieuwsbrief van Light for the Children Nederland. Dit keer een nieuwsbrief van het bestuur. We willen u graag op de hoogte stellen van zaken die voor ons belangrijk zijn met u te delen. Ook leest u hier nog een kort bericht van Jac-Louis en Gijsbertha.

Welkom
Allereerst een hartelijk welkom aan de nieuwe lezers van onze nieuwsbrieven. Met name de  sponsors die dit jaar een sponsorkind hebben gekregen, maar ook degenen die om een andere reden de nieuwsbrief van Light for the Children Nederland voor het eerst ontvangen.  

Twee soorten nieuwsbrieven
We hebben gemerkt dat het soms verwarrend is dat er verschillende nieuwsbrieven worden verstuurd. Vandaar een korte toelichting.
Jac-Louis en Gijsbertha (in het vervolg meestal aangeduid als J&G) schrijven vrij frequent een nieuwsbrief over hun werk en hun leven in Gobabis. Sponsors, familie, vrienden en bekenden ontvangen deze nieuwsbrieven in binnen- en buitenland. Ook wij als bestuur schrijven een nieuwsbrief. In mei en december berichten wij over bestuurlijke aangelegenheden, zodat u ook hiervan op de hoogte blijft.
Als u één van de twee nieuwsbrieven niet ontvangt en deze wel graag wilt ontvangen, kunt u het ons laten weten via ons e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via het contactformulier  op onze website.

Leven van giften
Dankbaar zijn we dat we elke maand giften mogen ontvangen voor het levensonderhoud van J&G. Vaste bedragen zijn het; gegeven door vaste gevers. Onze hartelijke dank, ook namens Jac-Louis en Gijsbertha.
De giften die maandelijks binnenkomen worden elke maand naar hen overgemaakt. Onze penningmeester moet er nog wel een bedrag (ongeveer 40%) op toeleggen, omdat het totaalbedrag nog niet toereikend is.  Daarom willen we opnieuw een oproep doen tot deze ondersteuning. We doen dit met vrijmoedigheid. Ook eenmalige giften stellen wij zeer op prijs.

Sponsorprogramma
Het is fijn dat Gijsbertha weer voldoende aanmeldingen kreeg van mensen die graag een sponsorkind wilden. Een aantal van hen wilde zelfs meerdere kinderen. Het aantal kinderen is toegenomen met 15. In totaal zijn er nu 56 kinderen. Vanwege de groei neemt ook het werk toe. Daarom heeft Gijsbertha er nu een assistente bij die haar helpt; Theresia, ook zelf afkomstig uit Epako (de krottenwijk). Zij bezoekt zelfstandig de sponsorkinderen, helpt bij het doen van inkopen en helpt ook Maria, de juf bij de Groep van Hoop. Omdat zij dagelijks aanwezig is, krijgt zij van het bestuur een vergoeding voor haar werk van € 50,= per maand.

Groep van Hoop potje Uno met Maartje 2

Lighthouse
Vanuit het jaarverslag 2018 nemen we het volgende stukje over:
‘In het afgelopen jaar werden 14 kinderen opgevangen in de leeftijd variërend van drie dagen tot en met zeventien jaar. Van deze kinderen zijn er twee die een vast verblijf bij J&G hebben gekregen: Zoë, een meisje van drie dagen dat hun tweede adoptiekindje is geworden en een meisje van zeventien jaar. Voor twaalf kinderen is een veilig opvanggezin gevonden. Eén jongen van veertien koos na een korte intensieve periode helaas toch weer voor het straatleven.’
Zoals u zult begrijpen is er dus sprake van doorstroming van de kinderen. Bij het zoeken naar een nieuw gezin wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de etnische afkomst van het kind, zodat het kind weer snel gewend is in het nieuwe gezin. In sommige gevallen moet er wel een financiële vergoeding tegenover staan, omdat de ouders zelf al moeilijk rond kunnen komen. Op verzoek van J&G krijgen deze gezinnen van de stichting een financiële bijdrage van € 20,= per maand. Ook dit zijn kosten die ten laste komen van het Lighthouseproject.

Bericht vanuit het Lighthouse

Een berichtje van ons uit Gobabis
Temidden van de storm gaat het goed met ons. We zijn gezond, gelukkig en dankbaar. We genieten van het werk wat we mogen doen.   Zodra we denken dat we even rustig aan kunnen doen, krijgen we via de politie of maatschappelijk werker een crisisplaatsing van één of meer kinderen tegelijk. Ook onderdeel van ons werk. Mooi en uitdagend tegelijk. Wij beseffen elke dag zo goed hoe we de hulp van Boven nodig hebben. Jullie ondersteuning en gebeden waarderen we enorm! Zonder dit kunnen we het werk niet doen.
Liefs van Jac-Louis en Gijsbertha

Actie voor speeltoestellen
Maartje Burger, ons bestuurlid, is in maart vier weken naar Jac-Louis en Gijsbertha geweest. Zij heeft voordat zij ging een actie gehouden voor nieuwe speeltoestellen voor de scholen van het Light for the Childrenproject in Gobabis. Een zeer geslaagde actie is het geworden. In totaal heeft deze actie, inclusief een bijdrage van het bestuur, € 2500,= opgebracht. Op de foto bovenaan deze nieuwsbrief ziet u het eerst geplaatste speeltoestel. Allen hartelijk dank voor de bijdrage die u aan dit mooie project hebt gegeven.

Van de penningmeester
Betaling sponsorgeld 2019
De meeste sponsoren hebben gelukkig het sponsorgeld voor dit jaar betaald. Hartelijk dank daarvoor. Als u een sponsor bent en nog niet hebt betaald…
Zal ik nog meer schrijven? Jawel. Alvast hartelijk dank voor uw sponsorbijdrage van 2019!

Jaarrekening 2018
Inmiddels is de jaarrekening 2018 vastgesteld op onze laatst gehouden bestuursvergadering. U kunt hem hier online inzien. Als er vragen zijn omtrent de jaarrekening, vernemen wij die uiteraard graag.

Bestuurswisseling
Tijdens onze laatste vergadering hebben we helaas afscheid moeten nemen van onze penningmeester, Machiel Kamerbeek. Omdat de totale hoeveelheid werk hem boven het hoofd groeide, heeft hij moeten besluiten zijn taak als penningmeester te moeten neerleggen. Machiel, hartelijk dank voor al je werk dat je voor de stichting hebt gedaan.
Gelukkig hebben we een nieuwe penningmeester kunnen vinden. Martijn van Beek. Met zijn financiële achtergrond hebben we er alle vertrouwen in dat het penningmeesterschap in goede handen is. Martijn, nog een keer, vanaf deze plaats, hartelijk welkom!

Websitewerk in uitvoering
De afgelopen tijd zijn een aantal stukken op onze website herschreven. Ook de menu-indeling is gewijzigd.  We hopen dat hierdoor de overzichtelijkheid en leesbaarheid is verbeterd. Het werk is nog niet af. Met name de mobiele weergave bevat nog fouten.

Tot slot
Hoewel we ons realiseren dat deze nieuwsbrief eigenlijk weer te lang is uitgevallen, hopen we toch dat we u voldoende hebben geïnformeerd over het laatste nieuws.
We willen u vragen het werk van Jac-Louis en Gijsbertha te blijven gedenken in uw gebeden!
Met een hartelijke groet,
Het bestuur

Twee etende meisjes