Beste lezer,

Vlak voor Kerst krijgt u hierbij onze decembernieuwsbrief onder ogen. We willen u graag van een viertal zaken op de hoogte brengen. Met daarnaast nog een bericht van onze penningmeester en nieuws uit het verre Namibië.

Het Lighthouse gekocht

In de vorige nieuwsbrief vermeldden we dat het huis waar Jac-Louis en Gijsbertha wonen te koop was gekomen. Voor hen en voor ons was dat een spannende zaak, want als een andere partij het huis zou kopen, zou er nieuwe woonruimte gezocht moeten worden. De meesten van u zullen het al wel via de nieuwsbrief van Gijsbertha en Jac-Louis vernomen hebben dat er inmiddels een koper is gevonden voor het huis. Een vriend met een bewogen hart en met de nodige financiële middelen is inmiddels eigenaar. Voor J&G en voor ons een gebedsverhoring!

Kinderen wachten op een sponsor
Inmiddels is het structureel geworden: Aan het begin van een nieuw schooljaar stromen de kinderen van de Groep van Hoop in in het reguliere onderwijs. Dit betekent niet alleen dat zij de nodige schoolspullen krijgen, maar wat nog veel belangrijker is, in de meeste gevallen gaan ze naar een school buiten Gobabis.

Vanwege de afstand kunnen ze aan het eind van de schooldag niet naar huis, maar blijven ze in het hostel dat bij de school is. Er is bij het hostel toezicht, zodat de kinderen niet aan hun lot worden overgelaten. Meestal gaan ze alleen in de vakanties terug naar huis.

Deze nieuwe schoolkinderen hebben bijna allemaal nog een sponsor nodig. Voor € 100,- per jaar sponsort u een kind. Het is eventueel mogelijk het bedrag maandelijks automatisch af te laten schrijven.

Bericht uit Namibië - december 2018
Het einde van het jaar is wel in zicht maar het einde van het werk in Gobabis niet... Zoals we vorig jaar in deze tijd twee crisis plaatsingen kregen, zo hebben we ook nu drie kinderen in huis. Een jongetje van 8 jaar wat ernstige brandwonden heeft opgelopen nadat hij (op open vuur) een kopje thee voor zijn oma wilde maken. Het raakt ons hart om te zien hoe dapper dit mannetje is en hoe zelfredzaam ondanks alle ongemakken van zijn lichaam. En dan horen we uit zijn mond....dankie papa.

En dan hebben we een jonge dochter van 17 jaar, zij is sinds begin november bij ons en zal heel mogelijk nog een aantal maanden bij ons blijven tot haar situatie meer stabiel is. Het is bijzonder om een jong meisje te kunnen begeleiden; haar leren eten koken of cake bakken en terwijl we dit alles doen praten over haar verleden maar ook haar toekomst. En een toekomst is er want we dienen nog steeds dezelfde Levende God.

Als laatste is er een meisje van 2 jaar bij gekomen. Zij is door haar oma bij een kliniek achtergelaten en vandaar is zij naar het ziekenhuis gebracht vanwege ondervoeding. Wij zijn momenteel opzoek naar een geschikt pleeggezin voor haar.

Voor Adam is het heel gezellig met wat meer leven in ons huis en ook voor zijn en onze Damara taal (de moedertaal van Adam en twee van deze kinderen) is dit goed. Hier en daar leren we wat woorden bij! In het afgelopen jaar hebben we van zoveel kanten ondersteuning ervaren en wij willen iedereen daar hartelijk voor bedanken. We ervaren dit als erg bemoedigend, alsof jullie allemaal een beetje meewerken!

Ik weet niet of iedereen het goede nieuws al ontvangen heeft, maar ons huurhuis is inmiddels gekocht door een vriend van ons zodat wij er kunnen blijven wonen en door kunnen gaan met de opvang van kinderen in nood. Wij ervaren dit als een erg groot geschenk van Boven! We kijken met dankbaarheid terug op het jaar wat achter ons ligt en we kijken uit naar nieuwe jaar voor ons! Denken, werken en bidden jullie dan ook weer mee?

Zegen en vrede vanuit het Lighthouse gewenst, Jac-Louis, Gijsbertha en Adam

Huis-aan-huis collecte in Renswoude
Onze eerste collecte ligt net achter ons. Negentien collectanten haalden € 1313,97 op. Een mooi bedrag voor een eerste keer. Het was ook zwaar in gewicht. Ongeveer tien kilo woog het muntgeld. Er werden tegelijkertijd ook folders uitgedeeld aan mensen die daar prijs op stelden. Op deze manier hopen we dat onze stichting wat meer naamsbekendheid krijgt.

Voor de gevers onder de lezers geldt: hartelijk dank voor uw bijdrage. En een bijzondere dank aan alle collectanten. Het was juist een week waarin de temperatuur in veel gevallen net iets boven het vriespunt lag. Het was koukleumen voor ze, maar van binnen werden ze warm: de mensen gaven meestal goed en waren meestal vriendelijk.

Bestuurswisseling
Tijdens onze laatste vergadering hebben we afscheid genomen van Isaäc Burger. Hij stopt als secretaris omdat hij zijn activiteiten moeilijk kan combineren met zijn andere werkzaamheden.

Gelukkig heeft hij zijn jongere zus Maartje bereid gevonden zijn plaats in te nemen. Isaäc, hartelijk dank voor jouw werk voor de stichting. Maartje hartelijk welkom!

Van de penningmeester
We zijn heel blij met het mooie bedrag dat de collecte heeft opgebracht. We hebben namelijk als bestuur aanzienlijk meer uitgaven in het vooruitzicht. In verband met de forse toename van het aantal sponsorkinderen en het achterblijvende aantal nieuwe sponsors zien we ons genoodzaakt de kinderen uit de Groep van Hoop die straks in januari instromen (daar begint het nieuwe schooljaar in januari) voor onze rekening te nemen. We hopen dat dit van tijdelijke aard is en we nieuwe sponsors weer kunnen verwelkomen.

Tegelijkertijd wil ik u vragen het werk dat Jac-Louis en Gijsbertha doen te ondersteunen met een eenmalige of periodieke gift. Dat kan via onze website www.ligthforthechildren.nl of door uw bijdrage over te maken op rekening NL68 RABO 0109 1769 87 ten name van St. Light for the Children NL. Als uw bijdrage specifiek voor Jac-Louis en Gijsbertha is, wilt u dit dan vermelden? Anders komt het ten goede aan de algemene middelen.

Tot slot
De bovenvermelde dank van Jac-Louis en Gijsbertha willen we alleen maar onderstrepen. Zonder uw hulp zou het werk niet op deze manier kunnen plaatsvinden. Blijft u hen helpen met dit werk? Wij ook!

We wensen u gezegende feestdagen, de nodige rust en ontspanning en Gods Zegen in het nieuwe jaar.

Met een hartelijke groet van het bestuur