Stroopwafelproject
30 januari 2020

Logo Stroopwafels

De garage van Jac-Louis en Gijsbertha wordt momenteel ingericht als nieuwe bakruimte. Een tweede bakmachine is gedoneerd en wacht op transport uit Nederland. Mede ook door een plaatselijke bouwvakker die de verbouwingswerkzaamheden voor zijn rekening nam en zijn werk als vrijwillerswerk zag, kon de verbouwing snel en goedkoop gerealiseerd worden.

Het bedrag dat we op deze plaats eerder vermeldden dat nog nodig was ( € 5000,=) is nu gedaald tot € 1500,=. Hiervan moeten nog de transportkosten worden betaald. Ook zijn er nog tafels en stoelen nodig voor de bakruimte en wat kleine accesoires. We hopen dit geld spoedig binnen te krijgen. Dan zijn onze wensen voor de start van dit project realiteit geworden. De stroopwafelbakkerij is er gekomen. Mede dankzij de vele donateurs.  

Mede namens Jac-Louis en Gijsbertha alvast onze hartelijke dank hiervoor.