Beste lezer, Graag willen wij u door middel van deze nieuwsbrief weer op de hoogte stellen van het laatste nieuws betreffende onze stichting en het daarmee samenhangende werk van Jac-Louis en Gijsbertha van Rooyen-Schouten.

Het Lighthouse
Het is inmiddels al weer bijna 4 maanden dat Jac-Louis en Gijsbertha hun Lighthouse in een veel grotere woning gestalte mogen geven. Een aantal kinderen heeft al voor korter of langer tijd onderdak gekregen. Voor elk kind wordt een goed gezinsvervangend huis gezocht. Nadat het dan een aantal weken de zo lang ontbeerde liefde, aandacht en verzorging heeft genoten, gaat het naar het nieuwe opvanggezin. Als bestuur worden we al snel voor een nieuwe uitdaging geplaatst: Het hele perceel grond waar de woning op staat met nog twee kleinere woningen die momenteel gehuurd worden door andere mensen, gaat in de verkoop. Jac-Louis en Gijsbertha hebben de toezegging gekregen van de eigenaar dat zij een eerste recht van koop hebben. Er wordt nu binnenkort een taxatie gedaan. Een bedrag van rond € 120.000,- wordt genoemd als mogelijke vraagprijs, maar uiteraard zal de taxatie dit definitief maken. We hebben op onze laatste vergadering besloten uit te zien naar mogelijke investeerders die interesse hebben in dit mooie project. Natuurlijk schrijven we dit ook met de bedoeling u, als lezer, hier bij te betrekken. Wilt u ook om u heen kijken of er mogelijk mensen in uw omgeving zijn die we zouden kunnen benaderen?

Bericht uit Namibië - 19 mei 2018 Oost West, thuis best, blijft voor ons waar! We hebben een heerlijke vakantie gehad en nu is het fijn om weer terug te zijn bij ons huis. We kijken terug op een goede tijd van rust. Voordat wij met vakantie gingen, hebben we een paar intensieve weken gehad van weekenden van begeleiding aan ouders, opvang voor verschillende jonge meisjes en de opvang van een 9 jarig meisje voor een langere periode. Ons nieuwe huis wordt op deze manier goed benut. De vele ontmoetingen met mensen zijn intensief en daarom proberen we extra te letten op onze rust wanneer we bij ons eigen huis zijn. De problemen rondom ons zijn zo groot en ingewikkeld dat we dikwijls geen antwoorden hebben. Geertje is nog bij ons en dat is een groot voorrecht. Erg fijn om een beetje ‘thuis’ bij ons thuis in Gobabis te kunnen hebben.

Ons hart huilt:
- terwijl wij bij het vierjarige weesjongetje in het ziekenhuis staan
- bij het zien van de onkunde onder de jonge moeders
- over het grote aantal kindersterftes

We zijn zo dankbaar voor:
- Maria, de juffrouw van de groep straatkinderen (de Groep van Hoop)
- De sponsors en donateurs die betrokken zijn bij ons werk en de school Light for the Children.
- En voor alle sponsorkinderen die de tweede termijn van dit jaar weer hun nodige spullen kunnen ontvangen.

Met hartelijke groet van Jac-Louis, Gijsbertha en Adam.

Bezoek aan Nederland
In de maanden september/oktober hopen Jac-Louis en Gijsbertha vier weken in Nederland te zijn. Het is dan al weer twee jaar geleden dat ze hier waren. De directe aanleiding van het bezoek is dat er een zusje en een pleegzusje van Gijsbertha in het huwelijk zullen treden in die periode. We willen in die tijd een avond beleggen voor de sponsoren en begunstigers waarin Jac-Louis en Gijsbertha een presentatie zullen geven over hun werk. We hebben de datum alvast maar geprikt: dinsdagavond 25 september D.V. Een echte uitnodiging krijgt u nog. Maar zet u het alvast in uw agenda? Iedereen is welkom!

Activiteiten van de Fondsenwervingscommissie (FWC)
Eind december zijn er twee markten georganiseerd. De wintermarkt op het Dorpsplein in Renswoude en de wintermarkt van de CGK op Oud-Wittenoord. De aangeboden artikelen waren: stroopwafels, allerlei soorten snoep en een klein assortiment textiele handwerken. De totale opbrengst van beide markten was € 750,- In februari werd er een pannenkoekenavond georganiseerd op camping de Kleine Weide in Renswoude. Dit ter gelegenheid van het vertrek naar Namibië voor drie maanden van Geertje, een zusje van Gijsbertha. Opbrengst: ruim € 800,-
Ook hebben de leerlingen van het Van Lodenstein College in Hoevelaken heerlijk gesmuld van worstenbroodjes. Opbrengst € 388,-. Met dank aan conciërge Ranoe. Op de planning staan: diverse presentatie-avonden die verzorgd zullen worden door Jac- Louis en Gijsbertha tijdens hun bezoek aan Nederland. En een huis-aan-huis collecte in Renswoude in de maand december.

Nieuws rond het sponsorprogramma
Sinds dit jaar hebben we sponsorkinderen die niet op een school zitten in Gobabis, maar op een school ver buiten Gobabis. Het zijn de straatkinderen van de Groep van Hoop (groep straatkinderen die d.m.v. een individueel lesprogramma klaargestoomd wordt om (weer) te kunnen deelnemen aan het reguliere onderwijs). Voor hen is een school buiten Gobabis gezocht om te voorkomen dat ze weer zullen terugvallen in hun oude verkeerde leefpatroon. Ze gaan niet naar huis, maar verblijven in een hostel waar ook toezicht is. Dit brengt natuurlijk extra kosten (€ 40,-) met zich mee. Daarom hebben we voor deze kinderen het sponsorgeld moeten verhogen naar € 100,- per kind per jaar. Gelukkig zijn er al veel sponsoren die bereid waren zo’n sponsorkind te nemen.

Van de penningmeester

Betaling sponsorgeld 2018
De meeste sponsoren hebben gelukkig het sponsorgeld voor dit jaar betaald. Hartelijk dank daarvoor. Als u een sponsor bent en nog niet hebt betaald … (Meer schrijven is niet nodig denk ik! Maar ook u wil ik alvast bedanken voor de betaling die er ongetwijfeld aankomt).

Jaarrekening 2018
Inmiddels is de jaarrekening 2018 vastgesteld op onze laatst gehouden bestuursvergadering. U kunt hem online inzien op onze website. Met dank aan AndeRS Advies en Administratie dat het werk pro deo heeft gedaan. Als er vragen zijn omtrent de jaarrekening, vernemen wij die uiteraard graag.

Ondersteuning Jac-Louis en Gijsbertha
Gelukkig hebben een aantal mensen gehoor gegeven aan onze vorige oproep tot maandelijkse ondersteuning. Hartelijk dank daarvoor! Toch willen de vraag opnieuw stellen. Als het niet nodig zou zijn, zouden we het u niet durven vragen. Maar nu doen we het met vrijmoedigheid! Wilt u Jac-Louis en Gijsbertha maandelijks financieel ondersteunen? Als u naar aanleiding van deze oproep vragen hebt, horen wij die uiteraard graag.

Tot slot
We willen iedereen hartelijk bedanken voor het meeleven dat er in de afgelopen tijd in elke vorm dan ook geweest is. U zult begrijpen als u de verhalen uit de nieuwsbrieven van Jac-Louis en Gijsbertha leest dat ons gebed zo heel hard nodig is. U zult misschien hen niet vergeten in uw gebeden. Daarvoor willen u danken. Gaat u er mee verder? En begint u ermee als u het wel vergat? Want de krachten van de duivel zijn zo groot, maar onze God is gelukkig sterker!

Met een hartelijke groet van het bestuur.