Weer aan de gang

November nieuws

Foto molen
Oost, West, thuis best is een oud gezegde maar ook waar voor ons. Hoe vreemd het soms ook voelt dat Gobabis ons ‘thuis’ is, zijn we wel echt ‘thuis’. Inmiddels zijn we al weer een paar weken terug uit Nederland en genieten we van de goede herinneringen die we hebben. We hebben onze tijd effectief gebruikt met als gevolg dat we dagelijks wel een paar afspraken hadden maar door de kleine fietstochtjes tussendoor en de luxe van geen eten te hoeven koken of wasgoed te wassen, was het toch een echte vakantie, weg van het ‘gewone’. Familie en vrienden hebben ons verwend!

Lighthouse
In junie schreven wij het volgende:
‘Ons huidige huurhuis staat te koop! Hebt u mogelijk interesse om te investeren in dit mooie project? Of weet u mensen of instanties die hierin iets voor ons zouden kunnen betekenen?’ Met zoveel dankbaarheid kunnen we nu het goede nieuws delen dat ons huurhuis gekocht is door een vriend van ons. Hij heeft het huis gekocht zodat wij er kunnen blijven wonen en zo door kunnen gaan met het werk wat wij doen. Terwijl wij dit schrijven, voelt het nog steeds als een groot wonderwerk! Het is zo bijzonder om Zijn voorziening te ervaren! God is goed en doen goed, Ps. 119:68

Nu kunnen wij ons huis bij jeugdzorg registreren als een ‘huis van veiligheid’ en hopen we op die manier ook meer bekendheid te krijgen in de gemeenschap zodat ons huis meer gebruikt zal worden.

help picture
Opvang
Vorige week werden wij gebeld door een vriendin met de vraag of wij in gesprek wilde gaan met een meisje van 17. Zij was in een kritieke situatie betrokken. Dankzij Zijn genade is het meisje veilig en kan zij voor de aankomende maanden bij ons in huis blijven tot haar huidige situatie veranderd, in diezelfde tijd kan zij haar examens voltooien en hopelijk dit jaar slagen. Vanwege de privacy willen we niet meer details geven maar vragen we voor gebed voor haar. Dat zij in deze periode Hem mag ontmoeten! Wij hebben veel wijsheid nodig om haar goed te begeleiden.

Daniel Daniel 2 2
Daniel
In brief van april schreven we het volgende:
‘Samen bezoeken we een jongen van 10 jaar oud, hij zit op de grond want lopen of staan kan hij niet maar wat een heldere ogen heeft hij en wat een stralende glimlach. Wanneer hij onze auto voorbij ziet rijden, draait hij zijn gezicht en kijkt ons na tot wij uit het zicht verdwenen zijn. Soms gaat zijn handje omhoog en zwaait hij. Er is geen vorm van hulpverlening voor deze jongen beschikbaar in Gobabis...als er niks veranderd, zit hij over tien jaar nog op dezelfde manier, op dezelfde plek, met dezelfde prachtige glimlach? Help!!’

En wat is onze Heere getrouw want er is zicht op een bedrag geld wat we specifiek voor Daniel kunnen gebruiken en wij een fysotherapeut kunnen betalen zodat de therapie kan beginnen. De fysiotherapeut heeft goede hoop als hij naar de spieren en de wilskracht van Daniel kijkt. Wij hebben daardoor ook hoop maar nog meer omdat we een Levende God dienen Die ons weer een keer verrast heeft met Zijn voorziening, dit keer in Daniel zijn leven.

Sponsorkinderen
De kinderen die in graad 10 en 12 zitten hebben inmiddels hun examens al achter de rug. De andere kinderen schrijven in de aankomende weken hun examens en dan hopen de scholen eind november te sluiten. De jongeren van 16 jaar en ouder zijn dus nu al thuis en zoeken werk, veel van die kinderen vragen ook aan ons voor werk maar helaas kunnen wij maar weinig kinderen aan een baan helpen...hoe kunnen wij deze jongeren helpen om ‘van de straat te blijven?’
Bidden jullie mee?

Groep van Hoop

Groep van Hoop
Onze 15 kinderen van de Groep van Hoop hebben hun revalidatie jaar er bijna op zitten. Zij zijn zo leergierig en enthousiast om naar een echte school toe te kunnen! In januari kunnen wij beginnen om een juiste school voor hen te zoeken, dit is altijd weer een uitdaging en een groot gebedspunt!

Light for the Children
Voor de onderwijzers van de school Light for the Children willen we ook graag gebed vragen. Er zijn positieve veranderingen zichtbaar waar we erg dankbaar voor zijn. Er blijven ook altijd grote zorgen rondom een aantal onderwijzers en daar vragen we ook gebed voor. Dat elk persoon die daar werkt een helder licht zal zijn zodat Light for the Children al hoe helderer zal schijnen tot Zijn eer! Vanaf januari is er finacieel veel onzekerheid over waar het geld vandaan moet komen. In het verleden hebben we steeds weer gezien hoe er voorzien werd maar ook nu weer is er een grote oproep tot financiele ondersteuning. Het geld is nodig voor het uitbetalen van salarissen van het personeel (elk personeelslid heeft een gezin en schoolgaande kinderen), eten voor de kinderen, betaling van de maandelijkse lasten zoals erf belasting, electriciteit en water en schoolmateriaal/admin.

Adam 2    Piano spelen

Groet
In het afgelopen jaar hebben we op zoveel verschillende manieren ondersteuning ervaren dat wij weer een keer kunnen zeggen ‘Aan Zijn goedheid komt geen einde’ Ps. 136

Wij willen iedereen bedanken voor elke vorm van ondersteuning. Wij waarderen het enorm en ervaren dit als erg bemoedigend! We wensen iedereen een gezegende afsluiting van het jaar en een fijne tijd met familie!
Kom, we tellen onze zegeningen één voor één en danken Hem!

Lieve groet vanuit het Lighthouse,
Jac-Louis, Gijsbertha en Adam