Bankgegevens Veldwerkers

Rek. nr.: NL68 RABO 0109 1769 87

Ten name van: Light for the Children NL

Onder vermelding van: t.b.v. Veldwerkers

Uw giften zijn voor de belasting aftrekbaar.

ANBI