Bankgegevens Veldwerkers

Rek. nr.: NL68 RABO 0109 1769 87

Ten name van: Light for the Children NL

Uw giften zijn voor de belasting aftrekbaar.

ANBI